O Autorze

Jerzy Adam Kowalski urodził się w 1958 roku nieopodal Zamościa. W latach 1977-84 studiował nauki polityczne, dziennikarstwo (podyplomowo) oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 roku uzyskał nagrodę Sekretarza Naukowego PAN im. A. Frycza Modrzewskiego.

Praca zawodowa

W latach 1975-77 był dziennikarzem "Trybuny Opolskiej" oraz "Sztandaru Młodych". W latach 1984-90 menedżer w kilku firmach, potem wydawca i redaktor naczelny prasy lokalnej. Od 2008 roku jest szefem administracji Instytutu Badań Seksualnych w Opolu, zajmuje się również popularyzacją wiedzy.

Zainteresowania, hobby

Autor interesuje się szczególnie antropologią seksualną, a ponadto historią i archeologią. Z innych zainteresowań można wymienić: ziołolecznictwo i medycynę naturalną, fotografię artystyczną. Wśród dyscyplin sportowych preferuje piłkę nożną, w latach 1979-82 był sędzią piłkarskim Warszawskiego OZPN.

Następna książka Autora

Autor pracuje obecnie nad następną książką, która stanowić będzie kontynuację rozważań podjętych w Homo eroticus. Będziemy w niej mogli przeczytać m.in. o takich kwestiach, jak:

  • Seksualność antycznych Greków i Rzymian.
  • Seks a Kościół: chrześcijańska rewolucja w pojmowaniu seksualności.
  • Średniowieczna dualistyczna wizja - seks i miłość.
  • Nowożytna koncepcja cielesności i seksualności.

Część książki autor poświęca tym postaciom życia seksualnego, które stanowią pewne odstępstwo od form powszechnie czy najczęściej występujących, a więc homoseksualności, innym nietypowym zachowaniom seksualnym czy prostytucji. Książka omawia między innymi takie zagadnienia, jak:

  • Odmienności seksualne - problem kulturowy czy biologiczny?
  • Zagadka homoseksualizmu (1): Dzieje miłości jednopłciowej.
  • Zagadka homoseksualizmu (2): W poszukiwaniu przyczyn.
  • Cywilizacyjne korzenie prostytucji.

Książka powinna się ukazać pod koniec 2013 roku.