Spis ilustracji

1. Organizacja społeczna u człekokształtnych.
2. Model ograniczonej przestrzeni społecznej.
3. Okolica genitalna samca bonobo.
4. Obrzmienie sromowe u samicy bonobo w rui.
5. Strefa analno-genitalna u samicy bonobo w rui.
6. Hipotetyczny wygląd Ardi.
7. Główne gatunki australopiteków.
8. Jedna z wizji wyglądu Australopithecus afarensis.
9. Okresy występowania głównych gatunków człowieka.
10. Tradycyjny model reakcji seksualnych kobiety.
11. Cykl reakcji seksualnych kobiety wg R. Basson.
12. Obrzezanie chłopców w starożytnym Egipcie.
13. Figurka Wenus z Dolnich Mestovic (Czechy).
14. Artemida ze świątyni w Efezie.
15. Malowidło naskalne z jaskini Chauveta (Francja).
16. Odyseusz i Penelopa, relief terakotowy.
17. Trójczynnikowy model miłości wg R. Sternberga.
18. Model miłości wg B. Wojciszke (zmodyfikowany).
19. Afrodyta z Knidos.
20. Figurka Bogini-Matki z ÇatalhÖyük.
21. Fragment reliefu (waza z Inandik).
22. Rysunek z Papirusu Turyńskiego.

Źródła pochodzenia ilustracji:

(1) F. B. M. de Waal, Seks w społeczności bonobo, tł. K. Sabath „Świat Nauki” – Wydanie specjalne, nr 1(7), rok 2006; (2) Foley R., Zanim człowiek stał się człowiekiem, tł. Karol Sabath, PIW, Warszawa 2001; (3 – 5) ze zbiorów Vanessy Woods, dzięki jej uprzejmości; (7, 9 – 10) Materiały własne; (11) Nowosielski K., Skrzypulec V., Cykl reakcji seksualnej u kobiety, „Ginekologia Polska” nr 80, 2009; (12 – 16, 19 – 22) Wikimedia Commons, licencje GNU lub PD; (17) Sternberg R. J., A triangular theory of love, „Psychological Review”, nr 93, 1986; (18) Wojciszke B., Psychologia miłości, GPW, Gdańsk 2010.