Spis rzeczy

Wstęp 9

Seks naszych kuzynów 11

Jak to się zaczęło 11
Szympansów „gra zespołowa” 14
Inne człekokształtne wolą „solo” 18
Co u pawianów? 22
W poszukiwaniu modelu 23

Seksualność pierwszych homininów 30

Kto był pierwszy? 30
Jak „to” robiły ardipiteki 32
Kilka uwag o seksualności ardipiteków 36

Dymorfizm płciowy szeroko pojęty 36
Jak samce aprowizowały samice 37
Męska aparatura seksualna 38
Czemu służy ukrycie owulacji 40
Co się stało z obrzmieniem genitalnym samic 42
Schyłkowość powonienia u obu płci 45
Genitalia żeńskie odsłonięte 48
Problemy z biustem 49

O wyższości poligamii nad monogamią 50

Era australopiteka 53

Między haremem a monogamią 53
Nowy ornament płciowy 58

Klimatyzacja dla „łowcy-maratończyka” 59
Nagość jako ornament płciowy 60
O czym informują nas wszy 63
Dwa rodzaje nagości 65
Męski zarost wielce pożądany 66

Organizacja socjalna australopiteków 69

W stronę człowieka 74

Homo zdobywa świat 74

Jak Homo stał się sapiens 77
Pożytki z krzyżowania gatunków 78
Spuścizna po homininach 81

Ogień w ewolucji i kulturze 83

Ogień a inteligencja 86
Ogień i życie społeczne 87

Rewolucje seksualne paleolitu 90

Totalna receptywność seksualna 90

Jak to robią bonobo 91
Receptywność kobiety 92
Dwa typy kobiecej pobudliwości 94
Dlaczego uprawiamy tyle seksu 98
Rywalizacja seksualna kobiet 101
Niedoceniana męska receptywność 105

Ukryty skarb kobiety – skarbem ludzkości 108
Ornament płciowy w całej pełni 110

Pożytki z biustu 111
Zagadkowe usta 115

Młodzi i długowieczni 116

Seks na nowo uspołeczniony 118

Społeczności zbieracko-myśliwskie 118
Dole i niedole młodości 119

Inicjacja chłopców 121
Inicjacja dziewcząt 126
Młodzież zrehabilitowana 128

Początki intymności 130
Jak rodziło się małżeństwo 135
Promiskuityzm i jego skutki 141

Na tropach matriarchatu 148

Poliandria – czy tylko ciekawostka? 148
Kobieta i sztuka paleolitu 152
Neolityczny kult kobiecości 159

Pierwotna religia wobec seksualności 160
Kult płodności w pełni rozkwitu 166

Walka o kształt małżeństwa 171

Małżeństwa grupowe 171
Małżeństwa aranżowane i raptowne 174
Zbiorowe pożytki z małżeństwa 182
Przemożna siła męskości 190

Nieoczekiwane skutki hodowli zwierząt 192
Narodziny ideologii patriarchalnej 199

Poligynia, czyli monogamia jednostronna 204
Monogamia obustronna 214

Czy musimy kochać? 219

Ewolucja i miłość 219
Czym jest miłość? 227

Miłość pod lupą psychologów 241

Teoretycznie o miłości 241
Kilka uwag o teorii miłości 246
Czy miłość można zbadać? 250

Erotyka w starożytności 271

U źródeł cywilizacji 271
Spuścizna po Sumerach, i nie tylko 272
Azja Mniejsza i Hetyci 275
Ludy starożytnego Lewantu 279
Seks w cieniu piramid 286

Homo eroticus 290

Podstawowa bibliografia 295
Spis ilustracji 301