References

 1. Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, tł. S. Szy­mański, PIW, Warszawa 2008.
 2. Basson R., Sexual desire and arousal disorder in women, „The New England Journal of Medicine”, nr 354, 2006.
 3. Baudler G., Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, tł. A. Baniukiewicz, Uraeus, Gdynia 1995
 4. Bettelheim B., Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i za­zdrość męska, tł. D. Danek, Czytelnik, Warszawa 1989.
 5. Bonnet G., Perwersje seksualne, tł. D. Demidowicz-Domanasiewicz, GWP, Gdańsk 2006.
 6. Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Homini, Kraków 2006.
 7. Burdukiewicz A. i J., Od Lucy do Wenus, „Archeologia Ży­wa”, nr 4, 2009.
 8. Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 9. Buss D. M., Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi, tł. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk 1996.
 10. Buss D. M., Zazdrość – niebezpieczna namiętność, tł. A. Błaż, GWP, Gdańsk 2003.
 11. Clottes J., Światło w jaskini, „Archeologia Żywa”, nr 1, 2010.
 12. de la Croix A., Życie erotyczne w średniowieczu, tł. K. J. Dąb­rowska, Bellona, Warszawa 2005.
 13. Diamond J., Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności, tł. M. Ryszkiewicz, CiS, Warszawa 1998.
 14. Diamond J., Trzeci szympans, tł. J. Weiner, PIW, Warszawa 1992.
 15. Dixson A. F., Primate sexuality. Comparative studies of the Prosimians, Monkeys, Apes and Human Beings, Oxford University Press, New York 1998.
 16. Dover K. J., Homoseksualizm grecki, tł. J. Margański, Homini, Kraków 2004.
 17. Duby G., Damy XII wieku, tł. A. i K. Choińscy, Czytelnik, Warszawa 2000.
 18. Eliade M., Inicjacje, obrzędy, stowarzyszenia tajemne, tł. K. Kocjan, Znak, Kraków 1997.
 19. Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi, tł. D. Cieśla, CiS WAB, Warszawa 2000.
 20. Fiałkowski K., Bielicki T., Homo przypadkiem sapiens, PWN, Warszawa 2009.
 21. Fijałkowski P., Homoseksualizm i rytuały homoseksualne w społecznościach pradziejowych, [w:] „Albo albo”, nr 4, 2004, Warszawa.
 22. Fijałkowski P., Seksualność, psyche, kultura. Homoerotyzm w świecie starożytnym, Eneteia, Warszawa 2007.
 23. Fisher H. E., Anatomy of love. A natural history of mating, marriage, and why we stray, Random House, New York 1994. Wydanie polskie: Anatomia miłości, tł. Joteł [Jerzy Łoziński], Rebis, Poznań 2004.
 24. Foley R., Zanim człowiek stał się człowiekiem, tł. K. Sabath, PIW, Warszawa 2001.
 25. Foucault M., Historia seksualności, tł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszyński, Czytelnik, Warszawa 1995.
 26. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, tł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
 27. van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tł. B. Biały, PIW, Warszawa 2006.
 28. Grimal P., Miłość w Rzymie, tł. J. R. Kaczyński, PIW, Warszawa 1990.
 29. Goodall J., Przez dziurkę od klucza, tł. J. Prószyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 30. Hann C., Antropologia społeczna, tł. S. Szymański, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 31. Henriques F., Love in Action. The Sociology of Sex, Hamilton & Co., London 1964.
 32. Herman A., Zagadki z przeszłości. O pierwszych etapach ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
 33. Jones S., Y – o pochodzeniu mężczyzn, tł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań 2003.
 34. Kaplan H. S., Hooper P. L., Gurven M., The evolutionary and ecological roots of human social organisation, „The Philosophical Transactions of Royal Society B”, nr 364, 2009.
 35. Kaszycka K. A., Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos” nr 3–4 (284–285), tom 58, 2009.
 36. Kaszycka K. A., Dymorfizm płciowy południowoafrykań-skich australopiteków, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 37. Koper S., Miłość, seks, polityka w starożytnej Grecji i Rzymie, Bellona, Warszawa 2004.
 38. Krzemińska A., Miłość w starożytnym Egipcie, PIW, Warszawa 2004.
 39. Lagerlöf N. P., Sex, Equality and Groth, “Canadian Journal of Economics”, nr 38, 2005.
 40. van Lawick-Goodall J., W cieniu człowieka, tł. G. Bujalska-Grüm, L. Grüm, PWN, Warszawa 1974.
 41. Leakey R., Pochodzenie człowieka, tł. Z. Skrok, CiS MOST, Warszawa 1995
 42. Lee J. A., The colours of love. An exploration of the ways of loving. New Press, Toronto 1973.
 43. Lovejoy C. O., Reexamining Human Origins in Light of Ardipithecus ramidus, „Science” nr 326 (5949), 2009.
 44. Malinowski B., Życie seksualne dzikich na Wyspach Triobranda w południowo-zachodniej Melanezji, Dzieła, tom 2, PWN, Warszawa 1980.
 45. Marcuse H., Eros i cywilizacja, tł. H. Jankowska, A. Pawelski, Muza, Warszawa 1998.
 46. Mead M., Trzy studia. Tom 1. Dojrzewanie na Samoa, Dorastanie na Nowej Gwinei, Tom 2. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, tł. E. Życieńska, PIW, Warszawa 1986.
 47. Miller G., Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, tł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań 2004.
 48. Morris D., Naga małpa, tł. T. Bielicki, J. Koniarek, J. Prokopiuk, Prima, Warszawa 2000.
 49. Moscati S., Kultura starożytnych ludów semickich, tł. M. Czer­wiński, PWN, Warszawa 1963.
 50. Myśliwiec K., Eros nad Nilem, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 51. Napier J., Prapoczątki człowieka, tł. R. Hołyński, PWN, Warszawa 1975.
 52. Nowak B., Żony, nałożnice, wszetecznice, Warszawa 1993.
 53. Nowosielski K., Skrzypulec V., Cykl reakcji seksualnej u kobiety, „Ginekologia Polska” nr 80, 2009.
 54. Oniszczenko W., Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji polskiej, GWP, Gdańsk 2005.
 55. Pawłowski B., Koncepcje utraty rui i ukrycia owulacji w ewolucji człowieka, „Kosmos”, tom 49, nr 1-2, 2000.
 56. Pawłowski B. (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009.
 57. Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, tł. B. Wierzbicka, Uraeus, Gdynia 1998.
 58. Ridley M., Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej, tł. J. J. Bujarski, A. Milos, Rebis, Poznań 1999.
 59. Rotkiewicz M., Niebo bonobo. Rozmowa z Vanessą Woods, „Polityka” nr 52, 2010.
 60. Ryszkiewicz M., Ziemia i życie. Rozważania o ewolucji i eko­logii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 61. Ryszkiewicz M., Przepis na człowieka, CiS, Warszawa 1996.
 62. Ryszkiewicz M., Nieodłączni towarzysze, „Świat Nauki”, nr 2, 2009.
 63. Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I – IV w., tł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1981.
 64. Stanford C. B., The Social Behavior of Chimpanzees and Bonobos, „Current Anthropology”, nr 4, tom 39, 1998.
 65. Sternberg R. J., A triangular theory of love, „Psychological Review”, nr 93, 1986.
 66. Szarzyńska K., Łyczkowska K., Lipiński E., Popko M., Miłość i seks w kulturach Wschodu Starożytnego, Agade, Warszawa 1996.
 67. Szlendak T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 68. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2011.
 69. Szymborski K., Poprawka z natury. Biologia, kultura, seks, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 70. Tattersall I., Dzieje człowieka od jego początków do X ty­siąc­lecia p.n.e., tł. E. K. Suskiewicz, PIW, Warszawa 2010.
 71. Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficz­no-społecznej, Aureus, Kraków 2001.
 72. de Waal, F. B. M., Seks w społeczności bonobo, tł. K. Sabath, „Świat Nauki” – Wydanie specjalne, nr 1(7), 2006.
 73. de Waal F. B. M., Bonobo. The Forgotten Ape, University of California Press, Berkeley 1997.
 74. Weiner J., Czas, miłość, pamięć. Wielki biolog i jego poszukiwanie genezy zachowań, tł. Z. Łomnicka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 75. Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Nomos, Kraków, 1994.
 76. Winking J., Kaplan H., Gurven M., Rucas S., Why do men marry and why do they stray? „Procedings of the Royal Society B”, nr 274, 2007.
 77. Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2010.
 78. Wrangham R., Walka o ogień. Jak gotowanie stworzyło człowieka, tł. A. E. Eichler, M. Kawalec, CiS, Warszawa 2009.