Reviews

Gazeta Wyborcza - Gazeta w Opolu

"Gazeta Wyborcza - Gazeta w Opolu" - Friday, 29.07.2011.

Anna Pawlak talks with Adam Jerzy Kowalski

"Chimps it just love sex"